Amazing Nature Wallpaper


Amazing Nature Photos
Regularly updated gallery of quality nature photos to decorate the desktop

Home/Hem / Om

About

Hello! My name is Rolf Kokkonen and have created the following websites www.bakgrunder.se, www.naturewallpaper.se and www.bakgrunder.com as you are on now. I usually take the help of expert helpers in view issues. Among other things, the pictures that I post on the Website and who is up for sale.

Born in the golden years 1965 and married to Gunilla that I have kids Matias, Marina, Martin and Malin.
I work at Luvata in Sderkping since 1989.
My major hobbies are computer / internet and photography, and with those interests grew Rolf Kokko's gallery up (my first website created in 1998). Rolf Kokko's photo gallery is thus the precursor to the Swedish nature wallpapers and Swedish Nature Wallpaper.

My ambitions are websites will grow so that everyone will find their share of the desktop wallpaper that suits you, but above all it should be free to download a desktop wallpaper.
After several remarks about me to sell pictures, so I start the sale of natural images in summer 2003. And that year I also had my first photo exhibition that was in the Pot.And there is a way for me to raise money for the rent for hosting and domain fees, the idea is for it to go plus or minus zero.

My other interests are fishing, picking mushrooms and go into the woods for long walks.
The large bright passion now is to take stock of butterflies and dragonflies, and it takes most of my free time during the summer months.

 

I participate in some projects related to butterflies and dragonflies.

Project Dragonflies in West Yorkshire is an inventory project conducted by the Entomological Society West Yorkshire (EFO), which is based on over five years (2008-2012) mapping trollslndefaunan in West Yorkshire. The actual inventory is voluntary. In this project, I selected a 10 x 10 km squares to survey. As many as possible of seven different aquatic environments are identified in each inventory box and is visited at least three occasions (first, high and late summer). The project focuses on the census of adult dragonflies.

The second project is the NILS (National Inventory of Landscapes in Sweden), or as we say expanded NILS project. Then there is the possibility to merge the material from the national inventory of regional data. The inventory consists of straight transects in a meadow and pasture area, and loop through surrounding potentially butterfly-rich land. We should also like plant height and flower abundance (Nektar) and we get a new venue each year to be inventoried.

Contact: 073-978 59 10 webmaster (at) bakgrunder.com

 

Om mig

Hej! Jag heter Rolf Kokkonen och har skapat fljande hemsidor www.bakgrunder.se, www.naturewallpaper.se och www.bakgrunder.com som ni r inne p nu. Jag brukar tar hjlp av sakkunniga medhjlpare i visa frgor. Bland annat om bilder som jag lgger ut p webbsajten och som r ute till frsljning.

r fdd det gyllene ret 1965 och gift med Gunilla som jag har barnen Matias, Marina, Martin och Malin.
Jag jobbar p Luvata i Sderkping sedan 1989.
Mina stora fritids intressen r data/internet och fotografering, och med dom intressena vxte Rolf Kokkonens Fotogalleri fram (min frsta hemsida skapat 1998). Rolf Kokkonens fotogalleri r allts fregngaren till Svenska NaturBakgrunder och Swedish Nature Wallpaper.

Mina ambitioner r hemsidorna ska vxa s att alla ska hitta sin dela av skrivbordsunderlgg som passar just dig, men framfr allt ska det vara gratis att ladda ner ett skrivbordsunderlgg.
Efter flera ppekande om att jag ska slja bilder, s startar jag frsljning av naturbilder sommaren 2003. Och det ret hade jag ven min frsta bildutstllning som var i Gryt. Och det r ett stt fr mig att f in pengar till hyran fr webbhotellet och domnavgifterna, tanken r att det ska g plus minus noll.

Mina vriga intressen r fiska, plocka svamp och g ut i skogen p lnga promenader.
Den stora passionen ljust nu r att inventera fjrilar och trollslndor och det tar strre delen av min fritid under sommar halvret.

Jag deltar i ngra projekt som berr fjrilar och trollslndor.

Projekt Trollslndor i stergtland r ett inventeringsprojekt som drivs av Entomologiska Freningen stergtland (EF) och som gr ut p att under en femrsperiod (2008-2012) kartlgga trollslndefaunan i stergtland. Sjlva inventeringen sker ideellt. I projektet har jag valt ut en 10 x 10 km-rutor att inventera. S mnga som mjligt av sju olika vattenmiljer identifieras i varje inventeringsruta och besks vid minst tre tillfllen (fr-, hg- och sensommar). Projektet fokuserar p inventering av vuxna trollslndor.

Det andra projektet r i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), eller som vi sger utkat NILS projekt. D finns mjlighet att sl samman material frn den nationella inventeringen med regionala data. Inventeringen bestr av raka transekter inom ett ngs- och betesmarksomrde samt en slinga genom omgivande potentiellt fjrilsrika marker. Vi ska ven uppskatta vxthjd och blomrikedom (Nektar) samt att vi fr en ny lokal varje r som ska inventeras.

Kontakta mig: 073-978 59 10 webmaster(snabelA)bakgrunder.com