Fjärilar dagflygande fjärilar

Det finns ca 120 dagflygande fjärilsarter i Sverige. Dessa fjärilar går under namnet dagfjärilar. Förutom dagfjärilar som flyger på dagen, finns det även ett 40-talet nattfjärilar som passar på att flyga under dagen. Alla vuxna dagfjärilar har klubbformade antennspetsar och breda vingar i starka färger. Nästan alla arter sitter med vingarna hopslagna när dom villar eller äter. Det finns några som sitter med vingarna utslagna men det är inte så vanligt.

Dagfjäril

Alla fjärilar har fjäll som täcker både undre och övre vingpar. Fjällen i sin tur bildar olika mönster, punkter och så kallade ögon. En del har doftfjäll speciellt hanar. Bilden här under ser ni fjällen på en Apollofjäril.

Fjärils fjäll

I Sverige finns fem familjer av dagflygande fjärilar och som vi betraktar som egentliga fjärilar eller äkta dagfjärilar. Tjockhuvuden, Riddarfjärilar, Vitfjärilar, Juvelvingar och Praktfjärilar.

Svärmare/bastardsvärmare är en annan familj som flyger på dagen och jag kallar dem för dagsvärmare. Denna familj är också väldigt färgglada och oskygga när dom sitter och äter på blommorna.

Tjockhuvuden

Små fjärilar med tjockt/bred huvud samt, att antennen är bjöd i spetsen.

SmultronvisslareSvartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicolaÄngssmygare

Riddarfjärilar

Det finns bara tre arter i Sverige och är vanligtvis de största fjärilarna.

ApollofjärilMakaonfjäril

Vitfjärilar

Dom är medelstora fjärilar och i regel övervägande vita.

ÄngsvitvingeSvavelgul höfjäril Colias palaenoCitronfjäril

Juvelvingar

Små fjärilar med smal kropp. Färgerna är vanligtvis blå, guld eller brunfärgade.

SilverblåvingeGrönsnabbvingeViolettkantad guldvinge

Praktfjärilar

Denna familj har ett stort spann när det gäller storleken från 25 mm till 90 mm i vingspann.

Påfågelöga Inachis ioÄlggrasfjaril Brenthis inoAspfjäril Limenitis populi

Dagsvärmare Bastardsvärmare

En del arter av svärmare flyger på dagen och då främst bastardsvärmare. Klubbformade antenner och vingarna ligger längs med kroppen. Oftast helt orädda för människor.

HumledagsvärmareÄngsmetallvingeSexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae

Insekter har funnits i flera hundra miljoner år. Dagens fjärilar uppstådd för ca 70 till 100 miljoner år sedan. Den äldsta kända dagfjärils fossil är ca 50 miljoner år.
Här kan ni läsa mer om evolutionen på fjärilar.
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/royprsb/283/1824/20152893.full.pdf

Rapportera dagfjärilar

Jag vill gärna passa på och slå ett slag för forskarna. Forskarna behöver få in mer rapporter på fjärilar ifrån hela vårt avlånga land.
Det kan ni enkelt göra på Artportalen.se. Det finns en utmärkt lathund för nybörjare som ni kan använda till en början. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen.