Blå kejsartrollslända Anax imperator

Svenska trollsländor Anisoptera

Trollsländor är stora rovdjur som ingår i familjen insekter. Trollsländor varierar kraftigt i både färger och mönster, det är inte bara fjärilar som är färggranna det är även sländor också.Sländor utmärks av långsträckt och ofta mycket smal bakkropp, mycket rörligt huvud med stora, buktiga fasettögon samt ytterst korta, i spetsen borstformade pannspröt.

Bakvingarna är vanligtvis kortare och bredare än främre vingar. De är vanligtvis stora, starkt flygande insekter som ofta kan hittas flygande långt borta från vatten. Sländor är världens snabbaste flygande insekter och även om uppskattningarna av deras hastighet varierar mycket, säger de mest trovärdiga forskarna att de kan nå hastigheter mellan 30 och 60 km / h.

Trollsländorna delas upp i fem familjer.
Mosaiksländor Aeshnidae
Flodtrollsländor Gomphidae
Kungstrollsländor Cordulegastridae
Skimmertrollsländor Corduliidae
Segeltrollsländor Libellulidae

Svenska namn

English name

Latinska namn

Klarblå mosaikslända Southern Migrant Hawker Aeshna affinis
Fjällmosaikslända Azure Hawker Aeshna caerulea
Blågrön mosaikslända Southern Hawker Aeshna cyanea
Brun mosaikslända Brown Hawker Aeshna grandis
Kilfläckslända Green-eyed Hawker Aeshna isoceles
Starrmosaikslända Common Hawker Aeshna juncea
Höstmosaikslända Migrant Hawker Aeshna mixta
Vassmosaikslända Baltic Hawker Aeshna serrata
Gungflymosaikslända Bog Hawker Aeshna subarctica
Grön mosaikslända Green Hawker Aeshna viridis
Brun kejsartrollslända Vagrant Emperor Anax ephippiger
Blå kejsartrollslända Emperor Dragonfly Anax imperator
Mindre kejsartrollslända Lesser Emperor Anax parthenope
Tidig mosaikslända Hairy Dragonfly Brachytron pratense
Sandflodtrollslända Common Clubtail Gomphus vulgatissimus
Stenflodtrollslända Small Pincertail Onychogomphus forcipatus
Grön flodtrollslända Green Snaketail Ophiogomphus cecilia
Kungstrollslända Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii
Guldtrollslända Downy Emerald Cordulia aenea
Tvåfläckad trollslända Eurasian Baskettail Epitheca bimaculata
Fjälltrollslända Alpine Emerald Somatochlora alpestris
Mindre glanstrollslända Northern Emerald Somatochlora arctica
Gulfläckad glanstrollslända Yellow-spotted Emerald Somatochlora flavomaculata
Metalltrollslända Brilliant Emerald Somatochlora metallica
Tundratrollslända Treeline Emerald Somatochlora sahlbergi
Karmintrollslända Scarlet Darter Crocothemis erythraea
Pudrad kärrtrollslända Dark Whiteface Leucorrhinia albifrons
Bred kärrtrollslända Lilypad Whiteface Leucorrhinia caudalis
Myrtrollslända White-faced Darter Leucorrhinia dubia
Citronfläckad kärrtrollslända Large white-faced Darter Leucorrhinia pectoralis
Nordisk kärrtrollslända Northern White-faced Darter Leucorrhinia rubicunda
Bred trollslända Broad-bodied Chaser Libellula depressa
Spetsfläckad trollslända Scarce Chaser Libellula fulva
Fyrfläckad trollslända Four-spotted Chaser Libellula quadrimaculata
Större sjötrollslända Black-tailed Skimmer Orthetrum cancellatum
Mindre sjötrollslända Keeled Skimmer Orthetrum coerulescens
Svart ängstrollslända Black Darter Sympetrum danae
Gulfläckad ängstrollslända Yellow-winged Darter Sympetrum flaveolum
Vandrande ängstrollslända Red-veined Darter Sympetrum fonscolombii
Bandad ängstrollslända Banded Darter Sympetrum pedemontanum
Blodröd ängstrollslända Ruddy Darter Sympetrum sanguineum
Större ängstrollslända Common Darter Sympetrum striolatum
Tegelröd ängstrollslända Vagrant Darter Sympetrum vulgatum