Etikettarkiv: Aberration

Ängspärlemorfjäril Argynnis Speyeria aglaja

Ängspärlemorfjärilen är en dom mest utbredda av de stora pärlemorfjärilarna i vårt land. På undersidan av av vingarna har den en fin olivgrön färg som tunnas ut till en gul färg, den har också 12 till 14 silverfläckar. Ovansidan av vingarna har den en orange grundfärg med svarta prickar och fält. Den flyger tämligen allmän på blomrika ängar, gränsen till kärrmarker och även på torra ängar längre söderut.
Ängspärlemorfjärilen kan ha en aberration som utmärker sig med en mera sammanhängande svart tvärband på ovansidan av vingarna. Och i extremt sällsynta fall kan den vara nästan helsvarta. Det är första gången jag ser en sådan aberration och jag lyckades fotografera den också.

Ängspärlemorfjäril – Dark Green Fritillary

Ängspärlemorfjäril Speyeria aglajaVingspann från 35 mm till 58 mm.  I norr har den kortare vingspann som ökar gradvis ju längre söderut man kommer.

Flygtiden är från slutet av Juni till första veckan i Augusti.

Larven lever på olika violer.

Den finns ifrån Skåne i söder till Skellefteå i norr.

Den tillhör familjen Praktfjärilar underfamiljen Pärlemorfjärilar.
Nytt latinskt namn är Speyeria aglaja tidigare namn är Argynnis aglaja.

Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja
Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja

Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja
Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja


Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja


Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja Aberration


Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja Aberration

Fler fjärilar ser ni här:

Rödgul höfjäril Colias croceus
Skogsvitvinge Leptidea sinapis
Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne
Vårfjärilar som kläcks tidigt på våren
Väntan inför dagfjärilarnas återkomst
Sotnätfjäril Melitaea diamina
Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola