Etikettarkiv: Älggräspärlemorfjärilen

Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino

Älggräspärlemorfjärilen är en av våra allra vackraste fjärilar i alla fall i mitt tycke. Denna fjäril är inte helt lätt att få bra bilder på och dels är den ganska så skygg. Den är betydligt vackrare i verkligheten än på bilderna. Av alla pärlemorarter är den bland dom mindre och flyger senare än dom andra arterna.
På ovansidan av vingarna är den orange med svarta sträck och prickar, var av en prick är mindre nära framvingens spets. Det vackra finns på undersidan av vingarna och enligt mig är det dom ljusgula fälten närmast kroppen som gör denna fjäril så speciell. På bakvingens undersida finns ett fält med violettbrun skuggning med fyra till fem otydliga mörkbruna ögon. Den saknar pärlemorfläckar och har korta runda vingar.

Fjärilen är allmän i skogstrakter där fuktiga ängar, skogsdiken och myrar finns, men även på torra kalkmarker. Man kan även söka upp bäckar eller dammar och i närheten till dessa kan man finna fjärilen sitta och äta på blommor.

Älggräspärlemorfjäril – Lesser Marbled Fritillary

Vingspann från 33 till 42 mm. Flygtid från slutet av Juni till början av Augusti. Älggräspärlemorfjärilen finns i större delen av vårt land förutom längst upp i norr. Larven lever i första hand på Älggräs men även hjortron och brudbröd. Den tillhör familjen praktfjärilar och underfamiljen pärlemorfjärilar.


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino

Fler fjärilar ser ni här:

Hagtornsfjäril
Violett blåvinge
Ljungblåvinge
Midsommarbåvinge
Vinbärsfuks den flikiga
Smultronvisslare den oansenlige
Ängsvitvinge den slående fjärilen
Kvickgräsfjäril den kamouflerade fjärilen
Mindre Guldvinge den kvicka fjärilen
Prydlig pärlemorfjäril en tidig praktfjäril
Kålfjäril