Etikettarkiv: Bergfinken

Bofink

Bofinken är en av våra vanligaste fåglar vid fågelbordet samt att den är känd för sin vackra sång. När den kommer till fågelbordet så föredra den att picka frön från backen och inte i fågelbordet. Fast att jag har en hel fågelmatare med enbart hampfrön i, så föredra dom att vara på marken.
Det finns en lite risk att man förväxlar Bofinken med Bergfinken. Men Bergfinken är mera orange i färgtäckningen och Bofinken har en mera röd/rostfärgad fågeldräkt.

Bofinken har en längd av 15 till 17 cm och en vingländ från 85 till 94 mm. Vikten är ca 17 till 26 gram. Den finns i hela landet och födan består av frön och insekter. En del övervintrar i landet och då främst hanen.
Bofinken är tillsammans med lövsångaren Sveriges vanligaste fågel.


Bofink Fringilla coelebs


Bofink Fringilla coelebs


Bofink Fringilla coelebs

Fler fågelbilder hittar ni här:

Mindre korsnäbb
Nötväcka
Grönfink
Stenknäck del 2
Bergfink
Stenknäck
Sparvhök
Nötskrika
Svartmes
Vinterfåglar vid fågelbordet
Knipa
Skrattmås
Sothöna
Mandarinand
Sparvuggla
Stjärtmes
Ormvråk
Sädesärla
Större hackspett
Domherre
Vinterfåglar inpå stugknuten del 3
Vinterfåglar inpå stugknuten del2
Vinterfåglar inpå stugknuten

Bergfink

I år har det varit vanligt att man har kunnat se Bergfinkar vid sitt fågelbord och det har även jag fått sätt vid mitt bord.
Bergfinkarna är mera skygga av sig, dom väntar först på att Gulsparven ska landa vid matstället och där efter vågar dom flyga fram och äta.

Bergfinken häckar den i Norrlands skogs- och fjälltrakter under sommarhalv året och flyttar lite längre söderut under vintern. Och i år har den varit vanlig så lång ner som till Östergötland. Längden är från 15 till 17 cm och den väger ca 20 till 28 gram. Vingspannet är mellan 85 till 96 mm. Bergfinken liknar till utseendet en Bofink och skiljer sig från den främst genom sin vita bakrygg och buk, samt att vingarna vita fält är mindre


Bergfink Fringilla montifringilla


Bergfink Fringilla montifringilla


Bergfink Fringilla montifringilla


Bergfinkar och Gulsparvar

Fler fågelbilder hittar ni här:

Nötskrika
Vinterfåglar inpå knuten
Svartmes
Vinterfåglar vid fågelbordet
Knipa
Skrattmås
Sothöna
Mandarinand
Sparvuggla
Stjärtmes
Ormvråk
Sädesärla
Större hackspett
Domherre
Vinterfåglar inpå stugknuten del 3
Stenknäck del 2
Bergfink
Stenknäck
Sparvhök