Etikettarkiv: Blåvingar

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus

Puktörneblåvingen är vår vanligaste större blåvinge art som finns i hela vårt land. Det är svårt att undgå hanens fina himmelsblå färg när man är ute på ängarna. Ovansida av vingarna har hanen en tunn yttre svartkant och en ren vit yttre vingkant. Honans ovansida kan vara nästan helt blå, men mer vanligt att den är blå och brun med svarta prickar och orange fält längs med vingarnas ytterkant. Det säkraste artbestämning av Puktörneblåvingar är en till tre prickar på övre undersidans vingar närmast kroppen. (Syns tydligt på bild nr 2 och 5) Det är enbart Puktörneblåvingar som har dessa prickar.

Andra karakteristiska egen kännande drag är två vita kilar. Den mest synliga kilen sitter mitt på undre bakvinge och sträcker sig ut mot yttre kant. Den andra går från ytterkant av vingen och in mot centrum. (Syns tydligt på bild nr 4 och 5) Dessa vita kilar möter inte varandra.

Den flyger allmänt på torra ängar och blomrika betesmarker. Man kan även träffa på dem längs grusvägar, grusgropar, sandhedar och industriområden. Oftast gör dom korta flygturer mellan blommor som dom sätter sig en kortare stund på. Och det är då man ska passa på och fotografer dem. Är dom talrika så kan dom samla sig till kvällen för en gemensam övernattning i höga gräset.

Puktörneblåvinge – Common Blue

Vingspann från 21 till 33mm. Den finns från Skåne i söder ända upp till norra Lappland.
I södra Sverige infaller flygtiden i två omgångar.

Den första börjar i  Maj till Juni. Den andra börjar från Juli till Augusti. Larven lever på ärtväxter som kärringtand, vitklöver och rödklöver.

Den tillhör familjen Juvelvingar underfamilj blåvingar.

 


Puktörneblåvinge Polyommatus icarus Hane


Puktörneblåvinge Polyommatus icarus


Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hona Mörk variant


Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Vita kilar på både hanen och honan. Honan har  en mera brunfärgad nyans på undersidan av vingen. Hanen har mera blå pudring närmare kroppen.


Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hane

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hona

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hona Blå variant

Andra arter av blåvingar:

Alkonblåvinge, Brun blåvinge, Fetörtsblåvinge, Fjällvickerblåvinge, Hedblåvinge, Högnordisk blåvinge, Klöverblåvinge, Kronärtsblåvinge, Ljungblåvinge, Midsommarblåvinge, Mindre blåvinge, Tosteblåvinge, Puktörneblåvinge, Rödfläckig blåvinge, Silverblåvinge, Svartfläckig blåvinge, Turkos blåvinge, Violett blåvinge, Väpplingblåvinge, Ängsblåvinge.

Fler fjärilar ser ni här:

Rödgul höfjäril Colias croceus
Skogsvitvinge Leptidea sinapis
Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne
Vårfjärilar som kläcks tidigt på våren
Väntan inför dagfjärilarnas återkomst
Sotnätfjäril Melitaea diamina
Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola

Härliga blåvingar

Blåvingar är något av dom vackraste fjärilar vi har här i norden. Dom kan vara bruna till intensivt blå på över sidan av vingparen. Dessa fjärilar börjar att flyga redan i slutet av April och den sista flyger ända till början av September. Men Juli månaden är det som allra flest arter av blåvingar som flyger samtidigt.

När jag letade i arkivet fan jag denna fina hane av Klöverblåvinge som sitter på en Tjärblomster. Det som gör att jag reagerade på denna fjäril är att dom svartvita fläckarna på undersidan, gick i genom vingarna och kom fram på översidan. Det är inte så ofta man träffar på denna avvikelse, men visst är den vacker med sina blåa fläckar på en blå vinge.
Här kan ni läsa mera om Klöverblåvingen.


Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Hane

 

Fler fjärilar ser ni här:

Ängspärlemorfjäril
Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Påfågelöga
Hagtornsfjäril
Violett blåvinge
Ljungblåvinge
Midsommarbåvinge
Vinbärsfuks den flikiga
Smultronvisslare den oansenlige

Andra bloggar om: , , , ,
Är det intressant?

Ängsblåvinge

Ängsblåvingen är en art som saknar orange fläckar på undre bakvinge. Undersidan av vingarna är ljust gråbrun med vitkantade svarta fläckar som är lika stora på bägge vingparen. Dessa fläckar följer en båge på övre vingen, för Mindre blåvinge är denna fläckrad rak. Honan liknar Mindre blåvinge men har en mera glänsande ton i den mörkbruna färg som tonar ut mot yttre kant. Samt att ängsblåvingen är betydligt större. Hanen har en mörk violettblå färg med svarta vingribbor.

Ängsblåvingen är tämligen allmän på blomrika ängar som betesmarker, kraftledningsgator och längs med grusvägar. Många av våra fjärilsarter är revirhävdande och hanen av ängsblåvingen sitter oftast på någon hög blomma eller ett strå och spannar över sina domäner.

Ängsblåvinge – Mazarine Blue

Vingspann från 24 till 34 mm.
Flygtid från mitten av Juli till slutet av Juli.
Ängsblåvingen finns nästan i hela landet förutom längst upp i norr. Larven lever i huvudsak på Rödklöver men även getväppling och skogsklöver.

Den tillhör familjen Juvelvingar underart blåvingar. Det finns 20 arter av blåvingar i Sverige.


Ängsblåvinge Polyommatus semiargus


Ängsblåvinge Polyommatus semiargus Hane


Ängsblåvinge Polyommatus semiargus


Ängsblåvinge Polyommatus semiargus Hona


Ängsblåvinge Polyommatus semiargus Hane

Andra arter av blåvingar:

Alkonblåvinge, Brun blåvinge, Fetörtsblåvinge, Fjällvickerblåvinge, Hedblåvinge, Högnordisk blåvinge, Klöverblåvinge, Kronärtsblåvinge, Ljungblåvinge, Midsommarblåvinge, Mindre blåvinge, Tosteblåvinge, Puktörneblåvinge, Rödfläckig blåvinge, Silverblåvinge, Svartfläckig blåvinge, Turkos blåvinge, Violett blåvinge, Väpplingblåvinge, Ängsblåvinge.

Fler fjärilar ser ni här:

Rödgul höfjäril Colias croceus
Skogsvitvinge Leptidea sinapis
Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne
Vårfjärilar som kläcks tidigt på våren
Väntan inför dagfjärilarnas återkomst
Sotnätfjäril Melitaea diamina
Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola