Etikettarkiv: blomfauna

Ängsnätfjäril Melitaea cinxia

Ängsnätfjärilen är ungefär lika stor som Skogsnätfjärilen, men är mer jämn i storleken. Den flyger oftast på torrmarker som alvar hedar, kalkrika ängsmarker, torrängar, sandiga stränder och strandvallar som är blomrika. Man ser den flyga lågt med ett svirrande vingslag och med en glidande flykt. Sitter gärna på blommor, även under mulet väder. Men någon sådan bild fick jag inte, under mitt besök på Omberg.

Ängsnätfjärilen liknar Skogsnätfjärilen men upplevs ha en  mera ljus färgtonen. Färgen varierar från djup orange till sandfärgad. Nätmönstret har en svart till mörkbrun färg. Det som särskiljer dessa arter ifrån varandra är stora svarta fyrkantiga prickar längs ner på ovansidan av vingarna. Väddnätfjärilen har istället små prickar. Undersidan av bakvingarna har en grädd- och orangefärgad fält med två svartkantade orange band, dom yttre fälten har svarta fläckar.

Ängsnätfjäril – Glanville Fritillary

Ängsnätfjäril Melitaea cinxiaÄngsnätfjärilen har en vingspann från 35 till 46 mm. Flygtiden infaller från slutet av Maj till mitten av Juli.

Kan få en andra generation om vädret tillåter. Larven lever i huvudsak på svartkämpar och axveronika . I Sverige finns den i huvudsak på Öland och Gotland. I övriga Sverige finns den på lokala områden som Omberg i Östergötland. På Gotland finns en underart winbladi som är mindre och är blekt ockragul.

Tillhör familjen Praktfjärilar i underfamiljen nätfjärilar.

Ängsnätfjäril Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril Melitaea cinxia

Ängsnätfjäril Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril Melitaea cinxiaÄngsnätfjäril Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril Melitaea cinxia

Fler fjärilar ser ni här:

Hagtornsfjäril
Violett blåvinge
Ljungblåvinge
Midsommarbåvinge
Vinbärsfuks den flikiga
Smultronvisslare den oansenlige
Ängsvitvinge den slående fjärilen
Kvickgräsfjäril den kamouflerade fjärilen
Mindre Guldvinge den kvicka fjärilen
Prydlig pärlemorfjäril en tidig praktfjäril
Kålfjäril

Udda form av skogsnätfjäril

Skogsnätfjärilen kan ha många olika färger,  men även teckningen kan se annorlunda ut. På denna fjäril har rutorna mitt på vingarna blivit rektangulära. Man kan ana linjerna som skulle vara där.

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Så här ser en vanlig Skogsnätfjäril ut. Läs mer om Skogsnätfjärilen här.

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Fler fjärilar ser ni här:

Hagtornsfjäril
Allmän metallvingesvärmare
Violettkantad guldvinge
Nässelfjäril
Körsbärsfuks
Citronfjäril
Kålfjäril
Eldsnabbvinge
Slåttergräsfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Allmän bastardsvärmare

Andra bloggar om: , , , ,
Är det intressant?

Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Skogsnätfjärilen är vår vanligaste nätfjäril, övriga nätfjärilsarter har dom senaste åren gått kraftigt tillbaka. Till utseendet har den på ovansidan av vingarna en orange grundfärg med mörkbruna nätmönster. Denna art kan se väldigt olika ut från individ till individ, från ljust orange till nästan helt mörkbrun med några enstaka orange fläckar.
Undersidan av vingarna har den har också ett nätmönster, men ser lika ut på alla individer. Färgerna går från svarta linjer, med orange och vita fält. Längst ut på vingarna har den halvmåne formade fält med en sömnlinjefärg från ljusgul till gul. Det som särskiljer från Veronikanätfjärilen är att skogsnätfjärilen har en hel cell längst ner på undersidan av vingspetsen. Medans veronikanätfjärilens fält är delad med en svart linje.

Den är allmän i skogstrakter som har inslag av öppna fält och trivs utmärkt på hyggesmarker. Den flyger även på blomrika ängsmarker och betesmarker samt på grusvägar där vägrenskanten har en riklig blomfauna. I norr är den mera sällsynt och därför föredrar den sydvända branter som solen värmer upp. Denna art kan vara talrik på den ena lokalen medans nästgårds saknas den helt. Den är en kraftig flygare som kan flyga långa sträckor för att finna en partner. Tillsammans med Citronfjäril, Rapsfjäril och Skogsvitvinge kan man träffa på dem långt in i skogen.

Skogsnätfjäril – Heath Fritillary

Skogsnätfjärilen har en vingspann från 29 till 46 mm. Flygtiden infaller från mitten av Juni till Augusti. Kan få en andra generation om vädret tillåter. Larven lever i huvudsak på kovallarter, teveronika, axveronika och svartkämpar. I Sverige finns den från Skåne i söder och längs med Norrlandskusten. Tillhör familjen Praktfjärilar i underfamiljen nätfjärilar.

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia Mörk individ

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia Hel cell längst ner syns tydligt på denna bild.

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia Parning

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia Ljus individ

Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Fler fjärilar ser ni här:

Hagtornsfjäril
Violett blåvinge
Ljungblåvinge
Midsommarbåvinge
Vinbärsfuks den flikiga
Smultronvisslare den oansenlige
Ängsvitvinge den slående fjärilen
Kvickgräsfjäril den kamouflerade fjärilen
Mindre Guldvinge den kvicka fjärilen
Prydlig pärlemorfjäril en tidig praktfjäril
Kålfjäril