Etikettarkiv: dagflygandefjärilar

Sorgmantel Nymphalis antiopa

Sorgmantel är en fjäril som för den gemene mannen upplever som svart med vita kanter. Men det är fel, färgen går i mörk vinröd till mörkt chokladbrun och den har breda gula ytterkanter. Den har en rad av blåa fläckar strax intill den ytter gula ytterkanten. På dom övre vingparet har dom två små vita fläckar. Efter övervintringen så har den gula färgen nästan blivit vit och har oftast trasiga vingar. Undersidan av vingarna har den en fin spräcklig brunsvartaktig färg med en gul ytterkant.

Sorgmantel tillhör våra största fjärilar och den varierar starkt i antal år från år. Man kan finna den i vindskyddande miljöer som skogsgläntor, hyggen, skogsbryn, skogsvägar och man kan även se dem flyga på hällmarker och klippor. Under hösten kan man se dem tillsammans med amiraler, tistelfjärilar och andra insekter på fallfrukt och savande björkar.

Övervintrande fjärilsarter: Citronfjäril, Påfågelöga, Nässelfjäril, Sorgmantel, Vinbärsfuks, Körsbärsfuks och Videfuks.

Sorgmantel – Camberwell Beauty

Vingspann från 61 till 76 mm.
Flyger under två perioder, den första är från början av April till början av juni. Andra flygtiden inträffar från mitten av juli till mitten av oktober.

Larven lever främst på sälg och björk. Man kan finna dem i hela vårt land men mer sällan i fjällregionen.

Den tillhör familjen Praktfjärilar underfamilj Vinterpraktfjärilar.

 

 

Sorgmantel Nymphalis antiopa

Sorgmantel Nymphalis antiopa


Sorgmantel Nymphalis antiopa


Sorgmantel Nymphalis antiopa


Sorgmantel Nymphalis antiopa


Sorgmantel Nymphalis antiopa

 

Fler fjärilar ser ni här:

Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Påfågelöga
Hagtornsfjäril
Violett blåvinge
Ljungblåvinge
Midsommarbåvinge
Vinbärsfuks den flikiga
Smultronvisslare den oansenlige

Videfuks Nymphalis xanthomelas

Videfuksen är en sällsynt gäst från Finland som uppträder  invasionsartad  i vårt land. Den är en kraftig flygare som kan tillryggalägga långa sträckor och vissa år flyttar i stora antal. Denna Videfuks kan även komma från östra Europa. Sedan 2005 har den påträffats i Sverige ett flertalet gånger. Tidigare har den invaderat främst under åren 1954 till 65. Under 2011 påträffade ovanligt många observationer. Totalt 31 observationer och 48 individer och då främst i Småland, Blekinge, Öland och Uppland. Här i Östergötland har den aldrig tidigare påträffats, men med största sannolikhet så har den varit i Östergötland även under tidigare år. Men det troliga är att man har förväxlat den med Körsbärsfuksen.
I södra Finland finns det en population och det är från denna population som våra Videfuksar troligen härstammar ifrån. I Ryssland och Ukraina finns en stabil population. För Europa är populationen kraftig minskande. För Sveriges del verkar det som att trenden pekar uppåt.

Videfuksen är mycket lik körsbärsfuks (Nymphalis polychloros), men skiljs främst på de ljusare benen. Körsbärsfuksens ben är mörka. Ovansidan av vingarna har den ett bredare brunsvart band, flikigare ytterkontur och dels har den en jämn och varmare rödorange grundfärg. Den har ett mörkt utkantsband som är mera diffus inåt än Körsbärsfuksen. Undersidan av vingarna har den en marmorerad brun färg  i olika nyanser och en ljusare brunt fält mitt på. Längs båda vingarnas kanter finns ett mörkblått till svart glänsande band.

Man kan se dem flyga på ängsmarker, våtmarker, buskmarker och skogsgläntor och då gärna högt uppe i trädkronorna. Dom sätter sig gärna på stenar och trädstammar för att vila och värma sig i solen. Och det är då man ska passa på och fotografera dem, om man har tur vill säga.

Övervintrande fjärilsarter: Citronfjäril, Påfågelöga, Nässelfjäril, Sorgmantel, Vinbärsfuks, Körsbärsfuks och Videfuks.

Se skillnad på videfuks och körsbärsfuks här:

Videfuks – Yellow-legged Tortoiseshell

Vingspannet är från 57 till 71 mm.
Flyger under två perioder, den första är från början av April till början av juni.

Andra flygtiden inträffar från mitten av juli till mitten av augusti. Larven lever på olika videarter och då främst på sälg och gråvide.

Den tillhör familjen Praktfjärilar underfamilj Vinterpraktfjärilar.


Videfuks Nymphalis xanthomelas


Videfuks Nymphalis xanthomelas Ljusa ben.


Körsbärsfuks mörka ben  Videfuks ljus ben


Videfuks Nymphalis xanthomelas


Videfuks Nymphalis xanthomelas


Videfuks Nymphalis xanthomelas

Fler fjärilar ser ni här:

Hagtornsfjäril
Allmän metallvingesvärmare
Violettkantad guldvinge
Nässelfjäril
Körsbärsfuks
Citronfjäril
Kålfjäril
Eldsnabbvinge
Slåttergräsfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Allmän bastardsvärmare

Nässelfjäril Aglais urticae

Nässelfjärilen är en av våra vanligaste fjärilar och man kan se den flyga i våra trädgårdar, på odlade marker och längs skogsbilvägar. Nässelfjärilen är även en av våra färggrannaste fjärilar, med en grundfärg i orange samt olika fält med svart, gult, vitt, brunt och blått.
Man kan lätt förväxla den med Körsbärsfuks som flyger längs med ostkusten. Körsbärsfuksen är betydligt mycket större och mattare i sin färguppsättning.
Övervintrande fjärilsarter: Citronfjäril, Påfågelöga, Nässelfjäril, Sorgmantel, Vinbärsfuks, Körsbärsfuks och Videfuks.

Nässelfjäril – Small Tortoiseshell

Första flygtiden är från Mars till Juni samt den andra från Juli till September.

Övervintring sker i uthus, loft, jordkällare och naturliga grottor.
Vingspann är ca 40 – 52 mm. Nässelfjärilen finns i hela norden. Larven lever på brännässla.

Nässelfjärilen tillhör familjen Praktfjärilar underfamilj Vinterpraktfjärilar.


Nässelfjäril Aglais urticae


Nässelfjäril Aglais urticae


Nässelfjäril Aglais urticae


Nässelfjärilar hane och hona

Fler fjärilar ser ni här:

Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Påfågelöga
Hagtornsfjäril
Violett blåvinge
Ljungblåvinge
Midsommarbåvinge
Vinbärsfuks den flikiga
Smultronvisslare den oansenlige