Etikettarkiv: Eurydema dominulus

Svenska bärfisar Pentatomidae del 2

Våra svenska bärfisarter har en stor variation av former och färger. Även storleksmässigt varierar dessa arter stort. Kroppslängd från 3 till 15 mm. Denna gång blir det de små arterna som jag tar upp, men inte de allra minsta arterna. Det får bli i framtiden.

I Sverige har vi ca 53 arter för tillfället men i framtiden kan vi få in flera arter. Kölskinnbaggar 8 arter. Taggbeningar 8 arter. Glansskinnbaggar 1 art. Sköldskinnbaggar 6 arter och Bärfisar (Egentliga bärfisar) 30 arter. Precis som med fjärilar och trollsländor som vi har fått in flera nya arter av. Större rovbärfis är en ny art för Sverige 2009.

Här kan ni läsa och se tidigare inlägg om Bärfisartade insekter, Svenska bärfisar Pentatomidae.

Brokig enbärfis Cyphostethus tristriatus Kroppslängd 8,5 till 11 mm.
Bräsmabärfis Eurydema dominulus Kroppslängd 5,5 till 7,5 mm.
Mindre spetsnäsa Aelia acuminata Kroppslängd 7,5 till 9,5 mm.
Veronikabärfis Stagonomus bipunctatus Kroppslängd 5 till 6 mm.
Svartvit taggbening Tritomegas bicolor Kroppslängd 5,5 till 7,5 mm.
Mindre taggbening Sehirus luctuosus Kroppslängd 6 till 8 mm.