Etikettarkiv: Gul blomma

Blodrot

Blodrot tillhör familjen rosväxter och blir ca 10 till 40 cm hög. Jordstammen är grov, vedartad, och blir röd vid snittning, vilket givit arten dess namn. Den används som brännvinskrydda. Stjälkarna är oftast flera, enkla eller greniga och strävar mot skyn eller går snett uppåt.  Blommorna har en gul basfärg men har en mörkare gulorange färg in mot centrum av blomman.

Blommorna har fyra foder- och kronbladskretsar och har vanligen 16 ståndare. Bladen är oskaftade, trefingrade med grovtandade småblad och blanka och gröna på båda sidorna. Den trivs vid skogsbryn, hedar, torrängar och kärrkanter.  Blomningstiden infaller från Juni till Augusti och den är allmän i hela landet.

Blodrot Potentilla erecta
Blodrot Potentilla erecta

Blodrot Potentilla erecta
Blodrot Potentilla erecta

Blodrot Potentilla erecta
Blodrot Potentilla erecta

Andra bloggar om: , , , ,
Är det intressant?

Solvända

Solvändan har en vacker gul färg på kronbladen och oftast en orange ring/fält runt om pistillerna. Den har fem kronblad och fem foderblad. Den kräver starkt solljus och värme för att öppna upp blommorna helt. Och följer solens färd över himlavalvet, där av det Svenska namnet.

Den är lågväxande mattbildande växt som har nästintill vedartad stjälk nedtill. Den är ganska vanlig i de östra delarna av södra och mellersta Sverige, från Skåne till Uppland, men förekommer sällsynt upp till Hälsingland. Arten växer på soliga, kalkrika torrbackar, skogsbryn, betesmarker och vägkanter. Blomningstiden infaller från Juni till Juli.

Solvända Helianthemum nummularium
Solvända Helianthemum nummularium

Solvända Helianthemum nummularium
Solvända Helianthemum nummularium

Andra bloggar om: , , , ,
Är det intressant?

Svinrot

Svinroten blommar i grupper och vanligtvis i grupper med 20 till 50 blommor. Där den trivs kan den täcka stora områden. Det växer på hagar,hedar, magra jordar som längs med grusvägar. Den är en flerårig ört som blir ca 35 cm hög. Bladen är lansettlika med grova bågböjda nerver. Svinrot är ganska vanlig i Syd- och Mellansverige ända upp till Gästrikland. Blomningstiden infaller under Maj och Juni. Dessa bilder på svinrot är tagna vid en nedlagd järnväg och växer mellan berghällarna, där jorden är sandig.

Svinrot Scorzonera humilis
Svinrot Scorzonera humilis

Svinrot Scorzonera humilis
Svinrot Scorzonera humilis

Svinrot Scorzonera humilis
Svinrot Scorzonera humilis

Svinrot Scorzonera humilis
Svinrot Scorzonera humilis

Andra bloggar om: , , , ,
Är det intressant?