Etikettarkiv: Mindre bastardsvärmare

Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis

Smalsprötad bastardsvärmare har svart bakgrundsfärg med flera röda fält som liknar timglas, men kan även vara uppbruten i flera mindre fält. (Första bilden) Den bakre fältet har en knota eller en bula som pekar utåt medans Klubbsprötad bastardsvärmarens bula pekar inåt. Spetsen på antennerna saknar klubblik avslutning.
Den trivs i blomrika ängar i skogsmarker längs med grusvägar, bryn och kraftledningsgator.

Det finns sex arter av bastardsvärmare och en metallvinge i Sverige. Andra arter av bastardsvärmare är Sexfläckig bastardsvärmare, Bredbrämad bastardsvärmare, Mindre bastardsvärmare, Smalsprötad bastardsvärmare, Klubbsprötad bastardsvärmare, Fjällbastardsvärmare samt Allmän metallvingesvärmare.

Smalsprötad bastardsvärmare – Woodland Burnet

Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensisVingspann från 26 till 34 mm. Flygtiden är från slutet av Juni till slutet av Juli. Smalsprötad bastardsvärmare finns med störts koncentration i södra Östergötland och norra Småland samt i Uppland.
Larven lever på Kråkvicker, Skogsvicker och Gulvial.
Tillhör familjen Bastardsvärmare.


Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis


Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis


Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis

Fler fjärilar ser ni här:

Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Påfågelöga
Hagtornsfjäril
Violett blåvinge
Ljungblåvinge
Midsommarbåvinge
Vinbärsfuks den flikiga
Smultronvisslare den oansenlige

Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos

Klubbsprötad bastardsvärmare är svart med tre röda fält på varje övre  vinge. Man skiljer ut Klubbsprötad bastardsvärmare från Smalsprötad bastardsvärmare på den nedersta röda fält. För Klubbsprötad går bulan (Benknotan) inåt och för Smalsprötad går den utåt. Och som namnet antyder så har den en liten klubba längs upp på antennen.
Denna art är mer begränsad i sin utbredning än Smalsprötad. Den finns i dom östra delarna av Östergötland, Småland, Blekinge samt på Öland. Den trivs på blomrika torra gräsmarker och hyggen samt där gräset omväxlande högt och lågt. Sitter gärna och äter på tistlar och Åkervädd.

Det finns sex arter av bastardsvärmare och en metallvinge i Sverige. Andra arter av bastardsvärmare är Sexfläckig bastardsvärmare, Bredbrämad bastardsvärmare, Mindre bastardsvärmare, Smalsprötad bastardsvärmare, Klubbsprötad bastardsvärmare, Fjällbastardsvärmare samt Allmän metallvingesvärmare.

Klubbsprötad bastardsvärmare – Blood Droplet Burnet

Klubbsprotad bastardsvarmare Zygaena-minosKlubbsprötad bastardsvärmare finns i huvudsak på den sydöstra delen av vårt land. Från Skåne i syd till sydliga delen av Örebro län. En av få arter som expanderar under de senaste åren. Vingspann från 28 till 38 mm. Flygtiden är från slutet av Juni till slutet av Juli.
Larven lever på Bockrot. Tillhör familjen Bastardsvärmare.


Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos


Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos


Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos


Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos på en Åkervädd.

Fler fjärilar ser ni här:

Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Påfågelöga
Hagtornsfjäril
Violett blåvinge
Ljungblåvinge
Midsommarbåvinge
Vinbärsfuks den flikiga
Smultronvisslare den oansenlige