Etikettarkiv: Svenska trollsländor

Sandflodtrollslända

Sandflodtrollsländan är en mindre förekommande art än Stenflodtrollsländan.  Sandflodtrollsländan förekommer vid långsamt rinnande vattendrag som t.e.x. vid Fänån i Östergötland, man kan också hitta den vid sjöar som har sandiga bottnar. I Sverige kan Sandflodtrollslända också heta Sandklubbslända.

Sandflodtrollslända – Common Clubtail

Bakkropp 32-37 mm, bakvinge28-33 mm, flygtid från maj till juli.
I Sverige finns den från Skåne i söder upp till Hälsingland i norr. Tillhör familjen flodtrollsländor.


Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus Hona


Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus Hona


Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus Hona

Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus Hane

Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus Hane

Här finns fler bilder på trollsländor.

Fler trollsländor:

Fototur i det gröna
Hur håller man en trollslända
Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum
Stenflodtrollslända
Sandflodtrollslända
Blågrön mosaikslända
Blodröd ängstrollslända
Tvåfläckad trollslända

Stenflodtrollslända

Stenflodtrollsländan finns vid rinnande vattendrag som en liten bäck eller en å. Dessa bilder är tagna vid en å som heter Fänån, det är en långsamt rinnande å. Stenflodtrollsländan är den vanligaste flodtrollsländan i Sverige. Trollsländan finns från Dalarna och Medelpad och ända ner till Skåne.
Bakkropp 31-38 mm, bakvingen 25-35mm. Flygtid från Maj till Augusti.


Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus


Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus Hane
Nyligen kläckt, det ser man på dom glansiga vingarna.


Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus Hane


Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus Hane


Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus Hona


Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus Hona

Här finns fler bilder på trollsländor.

Fler trollsländor:

Fototur i det gröna
Hur håller man en trollslända
Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum
Stenflodtrollslända
Sandflodtrollslända
Blågrön mosaikslända
Blodröd ängstrollslända
Tvåfläckad trollslända