Svenska fjärilsarter Lepidoptera

Fjärilarna är den mest artrika av alla djurgrupper i Sverige. Och dagfjärilar är de mest färggranna och populäraste medlemmar av insektsvärlden. De har av praktiska skäl traditionellt delats in i dagfjärilar och nattfjärilar eller i storfjärilar och småfjärilar. Att samla vackra fjärilar blev populärt redan under 1700 talet framförallt i västvärlden.  En som samlade Svenska fjärilsarter var Carl von Linné.

Men under 2000 talet är det främst fotografier av fjärilar som man samlar. Man kan även håva in och sätta dom i en glasburk för att studera dem och sedan släpper dom fria. Intresset för Svenska fjärilsarter har vuxit lavinartad på senare tid och det kan bero på dom många fjärilsprojekten runt om i vårt land. Ett projekt som var är Dagfjärilar i Östergötland som pågick under fem år (2002-2007). Sörmland och Skåne har liknande projekt.


Svenska fjärilsarter – Swedish butterflies

Det finns ca 2 700 fjärilar, var av ca 123 är så kallad dagflygandefjärilar. I Norden finns det 140 arter. Totalt finns det ca 25 000 insektsarter i vårt land. Fjärilar är förvånansvärt enhetliga vad beträffar struktur och vanor. Ett av huvuddragen som skiljer fjärilar från insekter är den långa tungan eller sugsnabeln. I Sverige finns fem familjer av dagflygande fjärilar: Tjockhuvuden, Riddarfjärilar, Vitfjärilar, Juvelvingar och Praktfjärilar.

Jag kommer här att lista ett stort antal dagflygandearter samt några dagsvärmararter.

Det är inte alla fjärilsarter som listas här, några arter som sällan gästar oss i Sverige har jag inte tagit med.

När ni ser denna symbol Fjärilsbild i tabellen, så kan ni få mer information om Svenska fjärilsarter samt bilder på fjärilarna. Klicka på fjärilen.

Svenska namn

English name

Latinska namn

1
Alkonblåvinge Alcon Large Blue Maculinea alcon
2
Fjärilsbilder Sexfläckig bastardsvärmare Six-spot Burnet Zygaena filipendulae
3
Fjärilsbilder Ängsmetallvinge Green Forester Adscita statices
4
Fjärilsbilder Almsnabbvinge White-letter Hairstreak Satyrium w-album
5
Fjärilsbilder Amiral Red admiral Vanessa atalanta
6
Fjärilsbild Apollofjäril Apollo Parnassius apollo
7
Arktisk pärlemorfjäril Arctic Fritillary Boloria chariclea
8
Fjärilsbild Asknätfjäril Scarce Fritillary Euphydryas maturna
9
Fjärilsbilder Aspfjäril Poplar Admiral Limenitis populi
10
Fjärilsbild Aurorafjäril Orange Tip Anthocharis cardamines
11
Backvisslare Oberthür’s Grizzled Skipper Pyrgus armoricanus
12
Berggräsfjäril Northern Wall Brown Lasiommata petropolitana
13
Blomvisslare Alpine Grizzled Skipper Pyrgus andromedae
14
Bredbrämad bastardsvärmare Narrow-Bordered Five-Spot Burnet Zygaena lonicerae
15
Brun blåvinge Geranium Argus Aricia eumedon
16
Brun gräsfjäril Scarce Heath Coenonympha hero
17
Fjärilsbild Brunfläckig pärlemorfjäril Small Pearl-bordered Fritillary Boloria selene
18
Fjärilsbild Busksnabbvinge Black Hairstreak Satyrium pruni
19
Bäckpärlemorfjäril Thor’s Fritillary Boloria thore
20
Fjärilsbilder Citronfjäril Common Brimstone Gonepteryx rhamni
21
Disas gräsfjäril Arctic Ringlet Erebia disa
22
Dvärgpärlemorfjäril Dingy Fritillary Boloria improba
23
Dårgräsfjäril Woodland Brown Lopinga achine
24
Fjärilsbilder Eksnabbvinge Purple Hairstreak Favonius quercus
25
Fjärilsbilder Eldsnabbvinge Brown Hairstreak Thecla betulae
26
Fjärilsbild Fetörtsblåvinge Chequered Blue Scolitantides orion
27
Fjällbastardsvärmare Mountain Burnet Zygaena exulans
28
Fjällgräsfjäril Dewy Ringlet Erebia pandrose
29
Fjällhöfjäril Mountain Clouded Yellow Colias werdandi
30
Fjällpärlemorfjäril Mountain Fritillary Boloria napaea
31
Fjällvickerblåvinge Alpine Argus Albulina orbitulus
32
Frejas pärlemorfjäril Freija Fritillary Boloria freija
33
Friggas pärlemorfjäril Frigga Fritillary Boloria frigga
34
Grönfläckig vitfjäril Bath White Pontia daplidice
35
Fjärilsbild Grönsnabbvinge Green Hairstreak Callophrys rubi
36
Gulfläckig glanssmygare Chequered Skipper Carterocephalus palaemon
37
Gullvivefjäril Duke of Burgundy Hamearis lucina
38
Gulringad gräsfjäril Lapland Ringlet Erebia embla
39
Fjärilsbilder Hagtornsfjäril Black-veined White Aporia crataegi
40
Fjärilsbilder Hedblåvinge Idas Blue Plebejus idas
41
Fjärilsbild Hedpärlemorfjäril Niobe Fritillary Argynnis niobe
42
Fjärilsbild Humlelik dagsvärmare Broad-bordered Bee Hawk-moth Hemaris fuciformis
43
Högnordisk blåvinge Arctic Blue Plebejus Agriades aquilo
44
Högnordisk höfjäril Northern Clouded Yellow Colias hecla
45
Högnordisk pärlemorfjäril Polaris Frittilary Boloria polaris
46
Kamgräsfjäril Small Heath Coenonympha pamphilus
47
Fjärilsbilder Kartfjäril Map Butterfly Araschnia levana
48
Kattunvisslare Large Grizzled Skipper Pyrgus alveus
49
Klubbsprötad bastardsvärmare Blood Droplet Burnet Zygaena minos
50
Klöverblåvinge Green-Underside Blue Glaucopsyche alexis
51
Krattsnabbvinge Ilex Hairstreak Satyrium ilicis
52
Fjärilsbild Kronärtsblåvinge Reverdin’s Blue Plebejus argyrognomon
53
Fjärilsbild Kvickgräsfjäril Speckled Wood Pararge aegeria
54
Fjärilsbilder Kålfjäril Large White Pieris brassicae
55
Fjärilsbilder Körsbärsfuks Large Tortoiseshell Nymphalis polychloros
56
Lappnätfjäril Lappland Fritillary Euphydryas iduna
57
Mindre bastardsvärmare Small Burnet Zygaena viciae
58
Fjärilsbilder Ljungblåvinge Silver-studded Blue Plebejus argus
59
Ljusgul höfjäril Pale Clouded Yellow Colias hyale
60
Fjärilsbilder Luktgräsfjäril Ringlet Aphantopus hyperantus
61
Fjärilsbilder Makaonfjäril Swallowtail Papilio machaon
62
Fjärilsbilder Midsommarblåvinge Mountain Argus Aricia artaxerxes
63
Mindre blåvinge Little Blue Cupido minimus
64
Fjärilsbild Mindre guldvinge Small Copper Lycaena phlaeas
65
Fjärilsbilder Mindre tåtelsmygare Essex Skipper Thymelicus lineola
66
Fjärilsbilder Mnemosynefjäril Clouded Apollo Parnassius mnemosyne
67
Myrgräsfjäril Norse Grayling Oeneis norna
68
Fjärilsbilder Myrpärlemorfjäril Cranberry Fritillary Boloria aquilonaris
69
Myrvisslare Northern Grizzled Skipper Pyrgus centaureae
70
Fjärilsbilder Nässelfjäril Small Tortoiseshell Aglais urticae
71
Fjärilsbild Prydlig pärlemorfjäril Pearl-bordered Fritillary Boloria euphrosyne
72
Fjärilsbilder Puktörneblåvinge Common Blue Polyommatus icarus
73
Fjärilsbild Påfågelöga Peacock Butterfly Inachis io
74
Fjärilsbilder Pärlgräsfjäril Pearly Heath Coenonympha arcania
75
Fjärilsbilder Rapsfjäril Green-veined White Pieris napi
76
Fjärilsbilder Rovfjäril Small White Pieris rapae
77
Rödfläckig blåvinge Brown Argus Aricia agestis
78
Fjärilsbilder Rödgul höfjäril Clouded Yellow Colias croceus
79
Fjärilsbilder Sandgräsfjäril Grayling Hipparchia semele
80
Fjärilsbilder Silverblåvinge Anomalous Blue Polyommatus amandus
81
Silversmygare Silver-spotted Skipper Hesperia comma
82
Fjärilsbilder Silverstreckad pärlemorfjäril Silver-washed Fritillary Argynnis paphia
83
Fjärilsbilder Skogsgräsfjäril Arran Brown Erebia ligea
84
Fjärilsbilder Skogsnätfjäril Heath Fritillary Melitaea athalia
85
Fjärilsbilder Skogspärlemorfjäril High Brown Fritillary Argynnis adippe
86
Fjärilsbilder Skogsvisslare Dingy Skipper Erynnis tages
87
Fjärilsbilder Skogsvitvinge Wood White Leptidea sinapis
88
Fjärilsbilder Slåttergräsfjäril Meadow Brown Maniola jurtina
89
Smalsprötad bastardsvärmare Woodland Burnet
(Thin Burnet)
Zygaena osterodensis
90
Fjärilsbild Smultronvisslare Grizzled Skipper Pyrgus malvae
91
Fjärilsbilder Sorgmantel Camberwell Beauty Nymphalis antiopa
92
Fjärilsbilder Sotnätfjäril False-heath Fritillary Melitaea diamina
93
Fjärilsbilder Starrgräsfjäril Large Heath Coenonympha tullia
94
Fjärilsbilder Storfläckig pärlemorfjäril Queen of Spain Fritillary Issoria lathonia
95
Större dagsvärmare Hummingbird Hawk-moth Macroglossum stellatarum
96
Svartfläckig blåvinge Large Blue Maculinea arion
97
Fjärilsbilder Svartfläckig glanssmygare Northern Chequered Skipper Carterocephalus silvicola
98
Fjärilsbilder Svartringlad pärlemorfjäril Bog Fritillary Boloria eunomia
99
Fjärilsbilder Svavelgul höfjäril Moorland Clouded Yellow Colias palaeno
100
Fjärilsbilder Svingelgräsfjäril Wall Brown Lasiommata megera
101
Fjärilsbilder Svävfluglik dagsvärmare Narrow-bordered Bee Hawk-moth Hemaris tityus
102
Fjärilsbilder Sälgskimmerfjäril Purple Emperor Apatura iris
103
Fjärilsbilder Tallgräsfjäril Baltic Grayling Oeneis jutta
104
Fjärilsbilder Tistelfjäril Painted Lady Cynthia cardui
105
Fjärilsbild Tosteblåvinge Holly Blue Celastrina argiolus
106
Tundragräsfjäril Arctic Grayling Oeneis bore
107
Turkos blåvinge Silvery Argus Aricia nicias
108
Veronikanätfjäril Assmann’s Fritillary Melitaea britomartis
109
Fjärilsbilder Videfuks Yellow-legged Tortoiseshell Nymphalis xanthomelas
110
Fjärilsbilder Vinbärsfuks Comma Butterfly Polygonia c-album
111
Fjärilsbilder Violett blåvinge Cranberry Blue Plebejus optilete
112
Violett guldvinge Violet Copper Lycaena helle
113
Fjärilsbilder Violettkantad guldvinge Purple-edged Copper Lycaena hippothoe
114
Fjärilsbilder Vitfläckig guldvinge Scarce Copper Lycaena virgaureae
115
Fjärilsbilder Vitgräsfjäril Large Wall Brown Lasiommata maera
116
Fjärilsbilder Väddnätfjäril Marsh Fritillary Euphydryas aurinia
117
Väpplingblåvinge Turquoise Blue Polyommatus dorylas
118
Älggräspärlemorfjäril Lesser Marbled Fritillary Brenthis ino
119
Ängsblåvinge Mazarine Blue Polyommatus semiargus
120
Fjärilsbilder Ängsnätfjäril Glanville Fritillary Melitaea cinxia
121
Ängspärlemorfjäril Dark Green Fritillary Argynnis aglaja
122
Fjärilsbilder Ängssmygare Large Skipper Ochlodes sylvanus
123
Fjärilsbild Ängsvitvinge Réal’s Wood White Leptidea reali

Om det finns någon art som jag har glömt, och som ni tycker ska vara med. Skriv en kommentar.

Vad heter fjärilen som sitter på blomman?
Här kan ni se ca 55 olika arter av Fjärilar och fler bilder kommer.