Svenska fjärilsarter Lepidoptera

Fjärilarna är den mest artrika av alla djurgrupper i Sverige. Och dagfjärilar är de mest färggranna och populäraste medlemmar av insektsvärlden. De har av praktiska skäl traditionellt delats in i dagfjärilar och nattfjärilar eller i storfjärilar och småfjärilar. Att samla vackra fjärilar blev populärt redan under 1700 talet framförallt i västvärlden.  En som samlade Svenska fjärilsarter var Carl von Linné.

Men under 2000 talet är det främst fotografier av fjärilar som man samlar. Man kan även håva in och sätta dom i en glasburk för att studera dem och sedan släpper dom fria. Intresset för Svenska fjärilsarter har vuxit lavinartad på senare tid och det kan bero på dom många fjärilsprojekten runt om i vårt land. Ett projekt som var är Dagfjärilar i Östergötland som pågick under fem år (2002-2007). Sörmland och Skåne har liknande projekt.


Svenska fjärilsarter – Swedish butterflies

Det finns ca 2 700 fjärilar, var av ca 123 är så kallad dagflygandefjärilar. I Norden finns det 140 arter. Totalt finns det ca 25 000 insektsarter i vårt land. Fjärilar är förvånansvärt enhetliga vad beträffar struktur och vanor. Ett av huvuddragen som skiljer fjärilar från insekter är den långa tungan eller sugsnabeln. I Sverige finns fem familjer av dagflygande fjärilar: Tjockhuvuden, Riddarfjärilar, Vitfjärilar, Juvelvingar och Praktfjärilar.

Jag kommer här att lista ett stort antal dagflygandearter samt några dagsvärmararter.

Det är inte alla fjärilsarter som listas här, några arter som sällan gästar oss i Sverige har jag inte tagit med. Nu lägger jag in även utbredningskartor för våra Svenska fjärilar.

Utbredningskarta Svenska fjärilar

Svenska namn

English
name

Latinska namn

1
Alkonblåvinge Alcon Large Blue Maculinea alcon
2
Almsnabbvinge White-letter Hairstreak Satyrium w-album
3
Amiral Red admiral Vanessa atalanta
4
Apollofjäril Apollo Parnassius apollo
5
Arktisk pärlemorfjäril Arctic Fritillary Boloria chariclea
6
Asknätfjäril Scarce Fritillary Euphydryas maturna
7
Aspfjäril Poplar Admiral Limenitis populi
8 Aspskimmerfjäril Lesser Purple Emperor Apatura ilia
9
Aurorafjäril Orange Tip Anthocharis cardamines
10
Backvisslare Oberthür’s Grizzled Skipper Pyrgus armoricanus
11
Berggräsfjäril Northern Wall Brown Lasiommata petropolitana
12
Blomvisslare Alpine Grizzled Skipper Pyrgus andromedae
13
Bredbrämad bastardsvärmare Narrow-Bordered Five-Spot Burnet Zygaena lonicerae
14
Brun blåvinge Geranium Argus Aricia eumedon
15
Brun gräsfjäril Scarce Heath Coenonympha hero
16
Brunfläckig pärlemorfjäril Small Pearl-bordered Fritillary Boloria selene
17
Busksnabbvinge Black Hairstreak Satyrium pruni
18
Bäckpärlemorfjäril Thor’s Fritillary Boloria thore
19
Citronfjäril Common Brimstone Gonepteryx rhamni
20
Disas gräsfjäril Arctic Ringlet Erebia disa
21
Dvärgpärlemorfjäril Dingy Fritillary Boloria improba
22
Dårgräsfjäril Woodland Brown Lopinga achine
23
Eksnabbvinge Purple Hairstreak Favonius quercus
24
Eldsnabbvinge Brown Hairstreak Thecla betulae
25
Fetörtsblåvinge Chequered Blue Scolitantides orion
26
Fjällbastardsvärmare Mountain Burnet Zygaena exulans
27
Fjällgräsfjäril Dewy Ringlet Erebia pandrose
28
Fjällhöfjäril Mountain Clouded Yellow Colias werdandi
29
Fjällpärlemorfjäril Mountain Fritillary Boloria napaea
30
Fjällvickerblåvinge Alpine Argus Albulina orbitulus
31
Frejas pärlemorfjäril Freija Fritillary Boloria freija
32
Friggas pärlemorfjäril Frigga Fritillary Boloria frigga
33
Grönfläckig vitfjäril Bath White Pontia daplidice
34
Grönsnabbvinge Green Hairstreak Callophrys rubi
35
Gulfläckig glanssmygare Chequered Skipper Carterocephalus palaemon
36
Gullvivefjäril Duke of Burgundy Hamearis lucina
37
Gulringad gräsfjäril Lapland Ringlet Erebia embla
38
Hagtornsfjäril Black-veined White Aporia crataegi
39
Hedblåvinge Idas Blue Plebejus idas
40
Hedpärlemorfjäril Niobe Fritillary Argynnis niobe
41
Humlelik dagsvärmare Broad-bordered Bee Hawk-moth Hemaris fuciformis
42
Högnordisk blåvinge Arctic Blue Plebejus Agriades aquilo
43
Högnordisk höfjäril Northern Clouded Yellow Colias hecla
44
Högnordisk pärlemorfjäril Polaris Frittilary Boloria polaris
45
Kamgräsfjäril Small Heath Coenonympha pamphilus
46
Kartfjäril Map Butterfly Araschnia levana
47
Kattunvisslare Large Grizzled Skipper Pyrgus alveus
48
Klubbsprötad bastardsvärmare Blood Droplet Burnet Zygaena minos
49
Klöverblåvinge Green-Underside Blue Glaucopsyche alexis
50
Krattsnabbvinge Ilex Hairstreak Satyrium ilicis
51
Kronärtsblåvinge Reverdin’s Blue Plebejus argyrognomon
52
Kvickgräsfjäril Speckled Wood Pararge aegeria
53
Kålfjäril Large White Pieris brassicae
54
Körsbärsfuks Large Tortoiseshell Nymphalis polychloros
55
Lappnätfjäril Lappland Fritillary Euphydryas iduna
56
Mindre bastardsvärmare Small Burnet Zygaena viciae
57
Ljungblåvinge Silver-studded Blue Plebejus argus
58
Ljusgul höfjäril Pale Clouded Yellow Colias hyale
59
Luktgräsfjäril Ringlet Aphantopus hyperantus
60
Makaonfjäril Swallowtail Papilio machaon
61
Midsommarblåvinge Mountain Argus Aricia artaxerxes
62
Mindre blåvinge Little Blue Cupido minimus
63
Mindre guldvinge Small Copper Lycaena phlaeas
64
Mindre tåtelsmygare Essex Skipper Thymelicus lineola
65
Mnemosynefjäril Clouded Apollo Parnassius mnemosyne
66
Myrgräsfjäril Norse Grayling Oeneis norna
67
Myrpärlemorfjäril Cranberry Fritillary Boloria aquilonaris
68
Myrvisslare Northern Grizzled Skipper Pyrgus centaureae
69
Nässelfjäril Small Tortoiseshell Aglais urticae
70
Prydlig pärlemorfjäril Pearl-bordered Fritillary Boloria euphrosyne
71
Puktörneblåvinge Common Blue Polyommatus icarus
72
Påfågelöga Peacock Butterfly Inachis io
73
Pärlgräsfjäril Pearly Heath Coenonympha arcania
74
Rapsfjäril Green-veined White Pieris napi
75
Rovfjäril Small White Pieris rapae
76
Rödfläckig blåvinge Brown Argus Aricia agestis
77
Rödgul höfjäril Clouded Yellow Colias croceus
78
Sandgräsfjäril Grayling Hipparchia semele
79 Sexfläckig bastardsvärmare Six-spot Burnet Zygaena filipendulae
80
Silverblåvinge Anomalous Blue Polyommatus amandus
81
Silversmygare Silver-spotted Skipper Hesperia comma
82
Silverstreckad pärlemorfjäril Silver-washed Fritillary Argynnis paphia
83
Skogsgräsfjäril Arran Brown Erebia ligea
84
Skogsnätfjäril Heath Fritillary Melitaea athalia
85
Skogspärlemorfjäril High Brown Fritillary Argynnis adippe
86
Skogsvisslare Dingy Skipper Erynnis tages
87
Skogsvitvinge Wood White Leptidea sinapis
88 Skuggpärlemorfjäril Pallas’s Fritillary Argynnis laodice
89
Slåttergräsfjäril Meadow Brown Maniola jurtina
90
Smalsprötad bastardsvärmare Woodland Burnet
(Thin Burnet)
Zygaena osterodensis
91
Smultronvisslare Grizzled Skipper Pyrgus malvae
92
Sorgmantel Camberwell Beauty Nymphalis antiopa
93
Sotnätfjäril False-heath Fritillary Melitaea diamina
94
Starrgräsfjäril Large Heath Coenonympha tullia
95
Storfläckig pärlemorfjäril Queen of Spain Fritillary Issoria lathonia
96
Större dagsvärmare Hummingbird Hawk-moth Macroglossum stellatarum
97
Svartfläckig blåvinge Large Blue Maculinea arion
98
Svartfläckig glanssmygare Northern Chequered Skipper Carterocephalus silvicola
99
Svartringlad pärlemorfjäril Bog Fritillary Boloria eunomia
100
Svavelgul höfjäril Moorland Clouded Yellow Colias palaeno
101
Svingelgräsfjäril Wall Brown Lasiommata megera
102
Svävflugedagsvärmare Narrow-bordered Bee Hawk-moth Hemaris tityus
103
Sälgskimmerfjäril Purple Emperor Apatura iris
104
Tallgräsfjäril Baltic Grayling Oeneis jutta
105
Tistelfjäril Painted Lady Cynthia cardui
106
Tosteblåvinge Holly Blue Celastrina argiolus
107 Tryfjäril White Admiral Limenitis camilla
108
Tundragräsfjäril Arctic Grayling Oeneis bore
109
Turkos blåvinge Silvery Argus Aricia nicias
110
Veronikanätfjäril Assmann’s Fritillary Melitaea britomartis
111
Videfuks Yellow-legged Tortoiseshell Nymphalis xanthomelas
112
Vinbärsfuks Comma Butterfly Polygonia c-album
113
Violett blåvinge Cranberry Blue Plebejus optilete
114
Violett guldvinge Violet Copper Lycaena helle
115
Violettkantad guldvinge Purple-edged Copper Lycaena hippothoe
116
Vitfläckig guldvinge Scarce Copper Lycaena virgaureae
117
Vitgräsfjäril Large Wall Brown Lasiommata maera
118
Väddnätfjäril Marsh Fritillary Euphydryas aurinia
119
Väpplingblåvinge Turquoise Blue Polyommatus dorylas
120
Älggräspärlemorfjäril Lesser Marbled Fritillary Brenthis ino
121
Ängsblåvinge Mazarine Blue Polyommatus semiargus
122 Ängsmetallvinge Green Forester Adscita statices
123
Ängsnätfjäril Glanville Fritillary Melitaea cinxia
124
Ängspärlemorfjäril Dark Green Fritillary Argynnis aglaja
125
Ängssmygare Large Skipper Ochlodes sylvanus
126
Ängsvitvinge Réal’s Wood White Leptidea reali

Om det finns någon art som jag har glömt, och som ni tycker ska vara med. Skriv en kommentar.

Vad heter fjärilen som sitter på blomman?
Här kan ni se ca 55 olika arter av Fjärilar och fler bilder kommer.