Svenska fjärilsarter Lepidoptera

Fjärilarna är den mest artrika av alla djurgrupper i Sverige. Och dagfjärilar är de mest färggranna och populäraste medlemmar av insektsvärlden. De har av praktiska skäl traditionellt delats in i dagfjärilar och nattfjärilar eller i storfjärilar och småfjärilar. Att samla vackra fjärilar blev populärt redan under 1700 talet framförallt i västvärlden.  En som samlade Svenska fjärilsarter var Carl von Linné.

Men under 2000 talet är det främst fotografier av fjärilar som man samlar. Man kan även håva in och sätta dom i en glasburk för att studera dem och sedan släpper dom fria. Intresset för Svenska fjärilsarter har vuxit lavinartad på senare tid och det kan bero på dom många fjärilsprojekten runt om i vårt land. Ett projekt som var är Dagfjärilar i Östergötland som pågick under fem år (2002-2007). Sörmland och Skåne har liknande projekt.


Svenska fjärilsarter – Swedish butterflies

Det finns ca 2 700 fjärilar, var av ca 123 är så kallad dagflygandefjärilar. I Norden finns det 140 arter. Totalt finns det ca 25 000 insektsarter i vårt land. Fjärilar är förvånansvärt enhetliga vad beträffar struktur och vanor. Ett av huvuddragen som skiljer fjärilar från insekter är den långa tungan eller sugsnabeln. I Sverige finns fem familjer av dagflygande fjärilar: Tjockhuvuden, Riddarfjärilar, Vitfjärilar, Juvelvingar och Praktfjärilar.

Jag kommer här att lista ett stort antal dagflygandearter samt några dagsvärmararter.

Det är inte alla fjärilsarter som listas här, några arter som sällan gästar oss i Sverige har jag inte tagit med.

När ni ser denna symbol Fjärilsbild i tabellen, så kan ni få mer information om Svenska fjärilsarter samt bilder på fjärilarna. Klicka på fjärilen.

Svenska namn

English name

Latinska namn

1
Fjärilsbilder Alkonblåvinge Alcon Large Blue Maculinea alcon
2
Fjärilsbilder Almsnabbvinge White-letter Hairstreak Satyrium w-album
3
Fjärilsbilder Amiral Red admiral Vanessa atalanta
4
Fjärilsbild Apollofjäril Apollo Parnassius apollo
5
Arktisk pärlemorfjäril Arctic Fritillary Boloria chariclea
6
Fjärilsbild Asknätfjäril Scarce Fritillary Euphydryas maturna
7
Fjärilsbilder Aspfjäril Poplar Admiral Limenitis populi
8 Fjärilsbilder Aspskimmerfjäril Lesser Purple Emperor Apatura ilia
9
Fjärilsbild Aurorafjäril Orange Tip Anthocharis cardamines
10
Backvisslare Oberthür’s Grizzled Skipper Pyrgus armoricanus
11
Berggräsfjäril Northern Wall Brown Lasiommata petropolitana
12
Blomvisslare Alpine Grizzled Skipper Pyrgus andromedae
13
Bredbrämad bastardsvärmare Narrow-Bordered Five-Spot Burnet Zygaena lonicerae
14
Brun blåvinge Geranium Argus Aricia eumedon
15
Brun gräsfjäril Scarce Heath Coenonympha hero
16
Fjärilsbild Brunfläckig pärlemorfjäril Small Pearl-bordered Fritillary Boloria selene
17
Fjärilsbild Busksnabbvinge Black Hairstreak Satyrium pruni
18
Bäckpärlemorfjäril Thor’s Fritillary Boloria thore
19
Fjärilsbilder Citronfjäril Common Brimstone Gonepteryx rhamni
20
Disas gräsfjäril Arctic Ringlet Erebia disa
21
Dvärgpärlemorfjäril Dingy Fritillary Boloria improba
22
Dårgräsfjäril Woodland Brown Lopinga achine
23
Fjärilsbilder Eksnabbvinge Purple Hairstreak Favonius quercus
24
Fjärilsbilder Eldsnabbvinge Brown Hairstreak Thecla betulae
25
Fjärilsbild Fetörtsblåvinge Chequered Blue Scolitantides orion
26
Fjällbastardsvärmare Mountain Burnet Zygaena exulans
27
Fjällgräsfjäril Dewy Ringlet Erebia pandrose
28
Fjällhöfjäril Mountain Clouded Yellow Colias werdandi
29
Fjällpärlemorfjäril Mountain Fritillary Boloria napaea
30
Fjällvickerblåvinge Alpine Argus Albulina orbitulus
31
Frejas pärlemorfjäril Freija Fritillary Boloria freija
32
Friggas pärlemorfjäril Frigga Fritillary Boloria frigga
33
Grönfläckig vitfjäril Bath White Pontia daplidice
34
Fjärilsbild Grönsnabbvinge Green Hairstreak Callophrys rubi
35
Gulfläckig glanssmygare Chequered Skipper Carterocephalus palaemon
36
Gullvivefjäril Duke of Burgundy Hamearis lucina
37
Gulringad gräsfjäril Lapland Ringlet Erebia embla
38
Fjärilsbilder Hagtornsfjäril Black-veined White Aporia crataegi
39
Fjärilsbilder Hedblåvinge Idas Blue Plebejus idas
40
Fjärilsbild Hedpärlemorfjäril Niobe Fritillary Argynnis niobe
41
Fjärilsbild Humlelik dagsvärmare Broad-bordered Bee Hawk-moth Hemaris fuciformis
42
Högnordisk blåvinge Arctic Blue Plebejus Agriades aquilo
43
Högnordisk höfjäril Northern Clouded Yellow Colias hecla
44
Högnordisk pärlemorfjäril Polaris Frittilary Boloria polaris
45
Kamgräsfjäril Small Heath Coenonympha pamphilus
46
Fjärilsbilder Kartfjäril Map Butterfly Araschnia levana
47
Kattunvisslare Large Grizzled Skipper Pyrgus alveus
48
Klubbsprötad bastardsvärmare Blood Droplet Burnet Zygaena minos
49
Klöverblåvinge Green-Underside Blue Glaucopsyche alexis
50
Krattsnabbvinge Ilex Hairstreak Satyrium ilicis
51
Fjärilsbild Kronärtsblåvinge Reverdin’s Blue Plebejus argyrognomon
52
Fjärilsbild Kvickgräsfjäril Speckled Wood Pararge aegeria
53
Fjärilsbilder Kålfjäril Large White Pieris brassicae
54
Fjärilsbilder Körsbärsfuks Large Tortoiseshell Nymphalis polychloros
55
Lappnätfjäril Lappland Fritillary Euphydryas iduna
56
Mindre bastardsvärmare Small Burnet Zygaena viciae
57
Fjärilsbilder Ljungblåvinge Silver-studded Blue Plebejus argus
58
Ljusgul höfjäril Pale Clouded Yellow Colias hyale
59
Fjärilsbilder Luktgräsfjäril Ringlet Aphantopus hyperantus
60
Fjärilsbilder Makaonfjäril Swallowtail Papilio machaon
61
Fjärilsbilder Midsommarblåvinge Mountain Argus Aricia artaxerxes
62
Mindre blåvinge Little Blue Cupido minimus
63
Fjärilsbild Mindre guldvinge Small Copper Lycaena phlaeas
64
Fjärilsbilder Mindre tåtelsmygare Essex Skipper Thymelicus lineola
65
Fjärilsbilder Mnemosynefjäril Clouded Apollo Parnassius mnemosyne
66
Myrgräsfjäril Norse Grayling Oeneis norna
67
Fjärilsbilder Myrpärlemorfjäril Cranberry Fritillary Boloria aquilonaris
68
Myrvisslare Northern Grizzled Skipper Pyrgus centaureae
69
Fjärilsbilder Nässelfjäril Small Tortoiseshell Aglais urticae
70
Fjärilsbild Prydlig pärlemorfjäril Pearl-bordered Fritillary Boloria euphrosyne
71
Fjärilsbilder Puktörneblåvinge Common Blue Polyommatus icarus
72
Fjärilsbild Påfågelöga Peacock Butterfly Inachis io
73
Fjärilsbilder Pärlgräsfjäril Pearly Heath Coenonympha arcania
74
Fjärilsbilder Rapsfjäril Green-veined White Pieris napi
75
Fjärilsbilder Rovfjäril Small White Pieris rapae
76
Fjärilsbilder Rödfläckig blåvinge Brown Argus Aricia agestis
77
Fjärilsbilder Rödgul höfjäril Clouded Yellow Colias croceus
78
Fjärilsbilder Sandgräsfjäril Grayling Hipparchia semele
79 Fjärilsbilder Sexfläckig bastardsvärmare Six-spot Burnet Zygaena filipendulae
80
Fjärilsbilder Silverblåvinge Anomalous Blue Polyommatus amandus
81
Silversmygare Silver-spotted Skipper Hesperia comma
82
Fjärilsbilder Silverstreckad pärlemorfjäril Silver-washed Fritillary Argynnis paphia
83
Fjärilsbilder Skogsgräsfjäril Arran Brown Erebia ligea
84
Fjärilsbilder Skogsnätfjäril Heath Fritillary Melitaea athalia
85
Fjärilsbilder Skogspärlemorfjäril High Brown Fritillary Argynnis adippe
86
Fjärilsbilder Skogsvisslare Dingy Skipper Erynnis tages
87
Fjärilsbilder Skogsvitvinge Wood White Leptidea sinapis
88
Fjärilsbilder Slåttergräsfjäril Meadow Brown Maniola jurtina
89
Smalsprötad bastardsvärmare Woodland Burnet
(Thin Burnet)
Zygaena osterodensis
90
Fjärilsbild Smultronvisslare Grizzled Skipper Pyrgus malvae
91
Fjärilsbilder Sorgmantel Camberwell Beauty Nymphalis antiopa
92
Fjärilsbilder Sotnätfjäril False-heath Fritillary Melitaea diamina
93
Fjärilsbilder Starrgräsfjäril Large Heath Coenonympha tullia
94
Fjärilsbilder Storfläckig pärlemorfjäril Queen of Spain Fritillary Issoria lathonia
95
Större dagsvärmare Hummingbird Hawk-moth Macroglossum stellatarum
96
Svartfläckig blåvinge Large Blue Maculinea arion
97
Fjärilsbilder Svartfläckig glanssmygare Northern Chequered Skipper Carterocephalus silvicola
98
Fjärilsbilder Svartringlad pärlemorfjäril Bog Fritillary Boloria eunomia
99
Fjärilsbilder Svavelgul höfjäril Moorland Clouded Yellow Colias palaeno
100
Fjärilsbilder Svingelgräsfjäril Wall Brown Lasiommata megera
101
Fjärilsbilder Svävfluglik dagsvärmare Narrow-bordered Bee Hawk-moth Hemaris tityus
102
Fjärilsbilder Sälgskimmerfjäril Purple Emperor Apatura iris
103
Fjärilsbilder Tallgräsfjäril Baltic Grayling Oeneis jutta
104
Fjärilsbilder Tistelfjäril Painted Lady Cynthia cardui
105
Fjärilsbild Tosteblåvinge Holly Blue Celastrina argiolus
106 Fjärilsbild Tryfjäril White Admiral Limenitis camilla
107
Tundragräsfjäril Arctic Grayling Oeneis bore
108
Turkos blåvinge Silvery Argus Aricia nicias
109
Veronikanätfjäril Assmann’s Fritillary Melitaea britomartis
110
Fjärilsbilder Videfuks Yellow-legged Tortoiseshell Nymphalis xanthomelas
111
Fjärilsbilder Vinbärsfuks Comma Butterfly Polygonia c-album
112
Fjärilsbilder Violett blåvinge Cranberry Blue Plebejus optilete
113
Violett guldvinge Violet Copper Lycaena helle
114
Fjärilsbilder Violettkantad guldvinge Purple-edged Copper Lycaena hippothoe
115
Fjärilsbilder Vitfläckig guldvinge Scarce Copper Lycaena virgaureae
116
Fjärilsbilder Vitgräsfjäril Large Wall Brown Lasiommata maera
117
Fjärilsbilder Väddnätfjäril Marsh Fritillary Euphydryas aurinia
118
Väpplingblåvinge Turquoise Blue Polyommatus dorylas
119
Älggräspärlemorfjäril Lesser Marbled Fritillary Brenthis ino
120
Ängsblåvinge Mazarine Blue Polyommatus semiargus
121 Fjärilsbilder Ängsmetallvinge Green Forester Adscita statices
122
Fjärilsbilder Ängsnätfjäril Glanville Fritillary Melitaea cinxia
123
Ängspärlemorfjäril Dark Green Fritillary Argynnis aglaja
124
Fjärilsbilder Ängssmygare Large Skipper Ochlodes sylvanus
125
Fjärilsbild Ängsvitvinge Réal’s Wood White Leptidea reali

Om det finns någon art som jag har glömt, och som ni tycker ska vara med. Skriv en kommentar.

Vad heter fjärilen som sitter på blomman?
Här kan ni se ca 55 olika arter av Fjärilar och fler bilder kommer.