Etikettarkiv: Common Blue

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus

Puktörneblåvinge är bland dom sista blåvingearter som flyger sent på året. Den andra generationen flyger från mitten av Juli till September. Här är några bilder tagna i September. Läs mer om Puktörneblåvingar här.

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus Hona
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus HonaPuktörneblåvinge Polyommatus icarus female
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus Hona

Andra arter av blåvingar:

Alkonblåvinge, Brun blåvinge, Fetörtsblåvinge, Fjällvickerblåvinge, Hedblåvinge, Högnordisk blåvinge, Klöverblåvinge, Kronärtsblåvinge, Ljungblåvinge, Midsommarblåvinge, Mindre blåvinge, Tosteblåvinge, Puktörneblåvinge, Rödfläckig blåvinge, Silverblåvinge, Svartfläckig blåvinge, Turkos blåvinge, Violett blåvinge, Väpplingblåvinge, Ängsblåvinge

Fler fjärilar ser ni här:

Grönsnabbvinge en tuffing
Aurorafjärilar
Apollofjäril
Kronärtsblåvinge
Humlelik dagsvärmare
En tur bland fjärilar i kohagen
Citronfjäril i Mars
Första fjärilsinventering 2008
Fjärilsarter i Sverige

Andra bloggar om: , , , ,

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus

Puktörneblåvingen är vår vanligaste större blåvinge art som finns i hela vårt land. Det är svårt att undgå hanens fina himmelsblå färg när man är ute på ängarna. Ovansida av vingarna har hanen en tunn yttre svartkant och en ren vit yttre vingkant. Honans ovansida kan vara nästan helt blå, men mer vanligt att den är blå och brun med svarta prickar och orange fält längs med vingarnas ytterkant. Det säkraste artbestämning av Puktörneblåvingar är en till tre prickar på övre undersidans vingar närmast kroppen. (Syns tydligt på bild nr 2 och 5) Det är enbart Puktörneblåvingar som har dessa prickar.

Andra karakteristiska egen kännande drag är två vita kilar. Den mest synliga kilen sitter mitt på undre bakvinge och sträcker sig ut mot yttre kant. Den andra går från ytterkant av vingen och in mot centrum. (Syns tydligt på bild nr 4 och 5) Dessa vita kilar möter inte varandra.

Den flyger allmänt på torra ängar och blomrika betesmarker. Man kan även träffa på dem längs grusvägar, grusgropar, sandhedar och industriområden. Oftast gör dom korta flygturer mellan blommor som dom sätter sig en kortare stund på. Och det är då man ska passa på och fotografer dem. Är dom talrika så kan dom samla sig till kvällen för en gemensam övernattning i höga gräset.

Puktörneblåvinge – Common Blue

Puktörneblåvinge Polyommatus icarusVingspann från 21 till 33mm. Den finns från Skåne i söder ända upp till norra Lappland.
I södra Sverige infaller flygtiden i två omgångar.

Den första börjar i  Maj till Juni. Den andra börjar från Juli till Augusti. Larven lever på ärtväxter som kärringtand, vitklöver och rödklöver.

Den tillhör familjen Juvelvingar underfamilj blåvingar.

 

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus Hane

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hona Mörk variant

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus Parning
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Vita kilar på både hanen och honan. Honan har  en mera brunfärgad nyans på undersidan av vingen. Hanen har mera blå pudring närmare kroppen.

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus Hane
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hane
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hona
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hona
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hona
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus – Hona Blå variant

Andra arter av blåvingar:

Alkonblåvinge, Brun blåvinge, Fetörtsblåvinge, Fjällvickerblåvinge, Hedblåvinge, Högnordisk blåvinge, Klöverblåvinge, Kronärtsblåvinge, Ljungblåvinge, Midsommarblåvinge, Mindre blåvinge, Tosteblåvinge, Puktörneblåvinge, Rödfläckig blåvinge, Silverblåvinge, Svartfläckig blåvinge, Turkos blåvinge, Violett blåvinge, Väpplingblåvinge, Ängsblåvinge.

Fler fjärilar ser ni här:

Rödgul höfjäril Colias croceus
Skogsvitvinge Leptidea sinapis
Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne
Vårfjärilar som kläcks tidigt på våren
Väntan inför dagfjärilarnas återkomst
Sotnätfjäril Melitaea diamina
Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola