Etikettarkiv: Körsbärsfuksen

Skillnad på videfuks och körsbärsfuks

Vad är skillnaden på Videfuks och Körsbärsfuks? Ja! Dom är inte så lätt att skilja ut. Jag skulle säga att det är nyans skillnader mellan dem. Jag har skapat en bild som förhoppningsvis ska underlätta för er att urskilja dessa arter. Klicka på första bilden så får ni upp en stor bild på bägge arterna.

1: Den innersta svarta fläcken framvingens framkant: Ofta uppdelad på två fläckar hos videfuks, aldrig på körsbärsfuksen.
2: De två svarta fläckarna längs framvingens bakkant:
Den yttre är mindre eller otydlig hos videfuks, hos körsbärsfuks är fläckarna nästan lika kraftiga.
3: Den svarta fläcken vid bakvingens framkant (dessvärre oftast skymd):
Hos körsbärsfuks har den en gul-vit avgränsning (fläck) utåt; detta saknas hos videfuks.
4: Det breda mörka kantbandet med suddig inre gräns på bakvingen.
Varm röd ton i grundfärgen. Den yttre fläcken vid framvingens framkant är tydligt vitare och distinktare än övriga. Videfuks.
5: Ljusa ben är typiska  för videfuksen.
6: Bakvingens mörka band i bakkanten av vingen. Om det avgränsas mot det röda av en tunn, gulvit teckning är det körsbärsfuks.

Skillnad på Videfuks Nymphalis xanthomelas och Körsbärsfuks Nymphalis polychloros
Körsbärsfuks Nymphalis polychloros Videfuks Nymphalis xanthomelas

Videfuks Körsbärsfuks
Körsbärsfuks mörka ben Videfuks ljus ben

Andra fjärilsarter  som övervintrar: Citronfjäril, Påfågelöga, Nässelfjäril, Sorgmantel, Vinbärsfuks, Körsbärsfuks och Videfuks.

Fler fjärilar ser ni här:

Rödgul höfjäril Colias croceus
Skogsvitvinge Leptidea sinapis
Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne
Vårfjärilar som kläcks tidigt på våren
Väntan inför dagfjärilarnas återkomst
Sotnätfjäril Melitaea diamina
Gullvivefjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola

Videfuks Nymphalis xanthomelas

Det är härligt att få se Videfuks igen. Det är två år sedan jag fan den senste videfuksen. Jag var ute i går också men lyckades inte ta någon bild på dom ljusa benen då. Jag fick jaga denna fjäril en tio minuter eller så för att lyckas ta bilden på benen. Ni kan läsa mer om Videfusken här.

Videfuks ljusa ben Nymphalis xanthomelas
Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelasmelas
Videfuks Nymphalis xanthomelas

Andra fjärilsarter  som övervintrar: Citronfjäril, Påfågelöga, Nässelfjäril, Sorgmantel, Vinbärsfuks, Körsbärsfuks och Videfuks.

Fler fjärilar ser ni här:

Hagtornsfjäril
Allmän metallvingesvärmare
Violettkantad guldvinge
Nässelfjäril
Körsbärsfuks
Citronfjäril
Kålfjäril
Eldsnabbvinge
Slåttergräsfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Allmän bastardsvärmare

Andra bloggar om: , , , ,
Är det intressant?

Videfuks Nymphalis xanthomelas

Videfuksen är en sällsynt gäst från Finland som uppträder  invasionsartad  i vårt land. Den är en kraftig flygare som kan tillryggalägga långa sträckor och vissa år flyttar i stora antal. Denna Videfuks kan även komma från östra Europa. Sedan 2005 har den påträffats i Sverige ett flertalet gånger. Tidigare har den invaderat främst under åren 1954 till 65. Under 2011 påträffade ovanligt många observationer. Totalt 31 observationer och 48 individer och då främst i Småland, Blekinge, Öland och Uppland. Här i Östergötland har den aldrig tidigare påträffats, men med största sannolikhet så har den varit i Östergötland även under tidigare år. Men det troliga är att man har förväxlat den med Körsbärsfuksen.
I södra Finland finns det en population och det är från denna population som våra Videfuksar troligen härstammar ifrån. I Ryssland och Ukraina finns en stabil population. För Europa är populationen kraftig minskande. För Sveriges del verkar det som att trenden pekar uppåt.

Videfuksen är mycket lik körsbärsfuks (Nymphalis polychloros), men skiljs främst på de ljusare benen. Körsbärsfuksens ben är mörka. Ovansidan av vingarna har den ett bredare brunsvart band, flikigare ytterkontur och dels har den en jämn och varmare rödorange grundfärg. Den har ett mörkt utkantsband som är mera diffus inåt än Körsbärsfuksen. Undersidan av vingarna har den en marmorerad brun färg  i olika nyanser och en ljusare brunt fält mitt på. Längs båda vingarnas kanter finns ett mörkblått till svart glänsande band.

Man kan se dem flyga på ängsmarker, våtmarker, buskmarker och skogsgläntor och då gärna högt uppe i trädkronorna. Dom sätter sig gärna på stenar och trädstammar för att vila och värma sig i solen. Och det är då man ska passa på och fotografera dem, om man har tur vill säga.

Övervintrande fjärilsarter: Citronfjäril, Påfågelöga, Nässelfjäril, Sorgmantel, Vinbärsfuks, Körsbärsfuks och Videfuks.

Se skillnad på videfuks och körsbärsfuks här:

Videfuks – Yellow-legged Tortoiseshell

Videfuks Nymphalis xanthomelasVingspannet är från 57 till 71 mm.
Flyger under två perioder, den första är från början av April till början av juni.

Andra flygtiden inträffar från mitten av juli till mitten av augusti. Larven lever på olika videarter och då främst på sälg och gråvide.

Den tillhör familjen Praktfjärilar underfamilj Vinterpraktfjärilar.

Videfuks Nymphalis xanthomelas
Videfuks Nymphalis xanthomelas

Videfuks Nymphalis xanthomelas
Videfuks Nymphalis xanthomelas Ljusa ben.

Videfuks Körsbärsfuks
Körsbärsfuks mörka ben  Videfuks ljus ben

Videfuks Nymphalis xanthomelas
Videfuks Nymphalis xanthomelas

Videfuks Nymphalis xanthomelas
Videfuks Nymphalis xanthomelas

Videfuks Nymphalis xanthomelas
Videfuks Nymphalis xanthomelas

Fler fjärilar ser ni här:

Hagtornsfjäril
Allmän metallvingesvärmare
Violettkantad guldvinge
Nässelfjäril
Körsbärsfuks
Citronfjäril
Kålfjäril
Eldsnabbvinge
Slåttergräsfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Allmän bastardsvärmare